takaisin pääsivulle  

            

 

 

Info

Toiminta

Projektit

Julkaisut

Toimipaikat

 

>Sosiaalinen nuorisotyö

>Viipuri-projekti

> Tansania

>Vertaistalous-
neuvonta-hanke

> Meikäpoika-projekti

> Upea minä

> Valinta-viidakko

> Prosetti - Setlementtien projektitietokanta

  


MEIKÄPOIKA-PROJEKTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


sivun yläreunaan


>Paikalliset kokeiluhankkeet

>Tilaa Meikäpoika-projektin julkaisuja

Meikäpoika-projekti on valtakunnallinen vuosina 2001-2003 toteutettava poikatyön kehittämishanke. Projektin tavoitteena on luoda uusia malleja poikatyöhön ja samalla etsiä vastauksia poikien kasvuun liittyviin haasteisiin.

Työmuodot

Pilottihankkeiden, seminaarien ja pojista tehdyn tutkimuksen ja tiedon avulla kootaan kattava paketti poikatyöstä - kaikille poikien kanssa työskenteleville.

Teemat

Isä-poika -toiminnan tukeminen ja käynnistäminen. Isä-poika -toimintaa voi esimerkiksi olla erilaiset harrastekerhot, kurssit sekä leirit ja retket. Tällä hetkellä isä-poika -toimintaa on käynnistetty mm. Tampereella, Hämeenlinnassa ja Oulussa.

Poikien seksuaalikasvatuksessa painotetaan tunne-elämän tärkeyttä, omista tunteista puhumista, sekä elämänhallintataitoja. Seksuaalikasvatus on aiheena myös seminaareissa ja paikallishankkeissa. Aiheesta kootaan materiaalia poikien kanssa työskentelevien käyttöön.

Koulutus on keskeinen teema projektissa. Erilaisissa koulutustilaisuuksissa perehdytään poikatyöhön ja sen erityispiirteisiin. Tilaisuuksien tarkoituksena on herättää keskustelua sukupuolisesta nuorisotyöstä ja sen roolista yhteiskunnassa. Koulutustilaisuudet ovat valtakunnallisia seminaareja ja paikallisia koulutuspäiviä, joissa voidaan paneutua erityisesti paikallisiin erityiskysymyksiin. Nyt seminaareja on järjestetty kolme; Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Helsingin poikatyöseminaarin koostetta on saatavilla Setlementtinuorten liiton toimistolta. Koosteet Tampereelta ja Rovaniemeltä valmistuvat syksyllä.

Keväällä 2003 Meikäpoika-projekti järjesti kaksi seminaaria: 12.4. Oulussa ja 15.4. Viitakiven opistolla. Oulun seminaari pohti poikatyötä, isä-poika-toimintaa, poikien seksuaalikasvatusta ja poikien neurologisia erityisvaikeuksia. Viittakiven seminaari puolestaan oli projektiseminaari, jossa käsiteltiin projektityötä ja -suunnittelua.

Poikaryhmät on yksi tapa tehdä poikatyötä esimerkiksi nuorisotaloilla. Ryhmissä saatu kontakti poikiin on paljon syvempi kuin mitä normaaleina kerhoiltoina nuorisotalolla. Poikaryhmiin usein liitetty toiminnallisuus kannattaa ryhmissä säilyttää, mutta vastapainoksi toiminnalle on ryhmissä hyvä käsitellä myös poikia askarruttavia kysymyksiä kuten kasvua, murrosikää ja seksuaalisuutta. Meikäpoika-projekti kokoaa tämän ja ensi vuoden aikana toimintavinkkejä myös poikaryhmätoimintaan.

Yhteystiedot:
Setlementtinuorten liitto ry,
Sturenkatu 11,
00510 Helsinki,
puh. (09) 7701 2200


Setlementtinuorten liitto ry, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki   puh. 09-7701 2200