takaisin pääsivulle  

            

 

 

Info

Toiminta

Projektit

Julkaisut

Toimipaikat

 

>SINUKSI-projekti

>Viipuri-projekti

> Tansania

>Vertaistalous-
neuvonta-hanke

> Meikäpoika-projekti

> Upea minä

> Valinta-viidakko

> Prosetti - Setlementtien projektitietokanta

  


SINUKSI

Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön projekti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sivun yläreunaan


3.10.2007 Nuoret ja sukupuolisensitiivinen kasvatus -seminaari. Setlementtinuorten liitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) järjestävät seminaarin, jossa käsitellään nuorten parissa tehtävää sukupuolisensitiivistä kasvatustyötä.
Lisää seminaarista ja ohjelma

3.10.2005 järjestetyn Sinuksi-semman (Sukupuolen moninaisuus nuorten kanssa työskenneltäessä) -koostetta voi tilata liitosta

9.5.2006 Annantalolla järjestetyn Pop In - Sinuksi sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa -seminaarin kooste lähetetään seminaariin osallistuneille sähköisessä muodossa myöhemmin


Setlementtinuorten liiton Sinuksi-projektissa tehdään tavoitteellista työtä tyttöjen ja poikien sosiaaliseksi vahvistamiseksi, tuetaan nuoria kasvamaan oman itsensä näköisiksi tytöiksi ja pojiksi.

Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten omaa identiteettiä, sosiaalisia valmiuksia ja elämänhallintataitoja. Työtä edistetään tyttöjen ja poikien tasaveroiseen vuorovaikutukseen perustuvissa ryhmissä, joissa on mahdollista löytää juuri itselle sopiva tapa olla tyttö tai poika, nuori mies tai nuori nainen, ilman kaksijakoista ja jyrkkää jakoa tytöille sopiviin ja pojille sopiviin olemisen ja tekemisen tapoihin.

Terästämällä katsettamme sen suhteen, mitkä ovat erityisesti tyttöjä ja mitkä erityisesti poikia uhkaavia syrjäytymisvaaran paikkoja pyrimme ehkäisemään varsinaista syrjäytymistä jo siinä vaiheessa kun sen uhka on havaittavissa.

Sinuksi-projektissa tuetaan ja toteutetaan tytöille ja pojille suunnattua perusteltua ja pitkäjänteisiä pienryhmätoimintaa, joissa vuorovaikutuksellisuus, tyttöjen ja poikien sosiaalinen vahvistaminen ja väkivallattomuus ovat toiminnan ydintä. Projekti pyrkii luomaan kekseliästä ja uutta toimintaa ennen kaikkea sinne, missä työskennellään erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Hankkeeseen kuuluu Setlementtinuorten liitosta saatava konsultointiapu sukupuolisensitiiviseen sosiaaliseen nuorisotyöhön.

Liiton sosiaalisessa nuorisotyössä luodaan yhteistyötä kunnallisen sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimen, koulujen ja kouluviranomaisten sekä kolmannen sektorin nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Nuoria halutaan tukea kokonaisvaltaisesti ja yksilölähtöisesti, verkostomaisen otteen ja moniammatillisen näkemyksen turvin. Sinuksi-projektissa tehdään uusia avauksia nuorisotyöhön lähentämällä sosiaalisen nuorisotyön näkökulmaa sukupuolisensitiiviseen työotteeseen.

Projekti käynnistyi RAY:n rahoituksella vuonna 2004 ja se jatkuu vuoden 2007 loppuun. Projektissa työskentelee projektikoordinaattori Helsingissä sekä aluetyöntekijä Oulussa.

Lisätietoja Sinuksi-projektista:

Projektikoordinaattori Varpu Punnonen
p. (09) 7701 2202, 044-573 5214
varpu.punnonen@setlementtinuoret.fi

Aluetyöntekijä Harri Martinsen
p. (08) 342 967, 040-834 9199
harri.martinsen@setlementtinuoret.fi


 
Setlementtinuorten liitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki  p. 09-7701 2200