takaisin pääsivulle  

            

 

 

Info

Toiminta

Projektit

Julkaisut

Toimipaikat

 

>SINUKSI-projekti

>Viipuri-projekti

> Tansania

>Vertaistalous-
neuvonta-hanke

> Meikäpoika-projekti

> Upea minä

> Valinta-viidakko

> Prosetti - Setlementtien projektitietokanta

  


UPEA MINĂ„

~ tyttötyöprojekti 1998-2000 ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

sivun yläreunaan


PROJEKTIN TAUSTAA

Itsensä löytäminen ei aina ole helppoa, mutta se voi olla hauskaa ja haasteellista. Useimmat tytöt ja nuoret naiset tarvitsevat siihen muita, jotta niin moninaiset rakennusaineet löytyisivät, joita postmodernissa yhteiskunnassa selviytyminen vaatii.

Perinteiset ja modernit naisen mallit tarjoavat nuorille naisille varsin ristiriitaisen kasvualustan. Miten löytää itsensä niiden moninaisten vaateiden ja viestien ryteiköstä? Naiseksi kasvamisen prosessissa ja turva-verkkojen luomisessa me voimme myös auttaa.

Naiseksi voi kasvaa monella tavalla; on monenlaisia tyttöjä ja naisia ja moninaisia naisia. Tytöt pärjäävät tänä päivänä loistavasti, toisaalta myös tyttöjen ongelmat ovat näkyvämpiä, esim. syömishäiriöt ja päihteiden väärinkäyttö ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tytöt ja tyttöjen ongelmat ovat perinteisesti saaneet vähän huomiota.

Mari Uusitalo


Upea minä -projektin yhteenveto

Upea minä -projekti käynnisti monimuotoista, pysyvää ja säännöllistä toimintaa eri puolille Suomea: syntyi erilaisia tyttöryhmiä sekä Tyttöjen Talo, joka Upea minä -projektin päätyttyä toimii osittain myös valtakunnallisena tyttötietouden keskuksena.

Upea minä -projekti synnytti moniammatillista yhteistyötä eri tahojen, kuten koulujen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoiden kesken. Upea minän järjestämät valtakunnalliset tyttötyöseminaarit olivat tärkeitä tyttötyöntekijöiden verkostoitumisen ja tiedonvälityksen foorumeita. Tyttötyöprojektilla on ollut vaikutuksensa myös suomalaiseen nuorisoalan koulutukseen. Viime vuosina eri oppilaitosten opetusohjelmiin on sisällytetty sukupuolenmukainen nuorisotyö ja esimerkiksi tyttötyö on ollut monien opiskelijoiden päättötöiden aiheena.

Tyttötyöntekijöiden käyttöön projekti tuotti erilaista kirjallista materiaalia, joista päätyöksi muodostui Tyttötyökansio. Kansio on käytännönläheinen käsikirja, jossa nousee esille ainutlaatuisella tavalla laatu- ja portfolioajattelu. Kansiossa näkyvät myös projektin onnistuneesti yhdistämät käytännöntyö ja teoria: vuoropuhelu tutkimuksen ja käytännöntyön välillä oli koko projektin ajan hedelmällistä.

Tyttötyö näkyi julkisuudessa ja sai osakseen myös tunnustusta kun Upea minä ja projektisihteeri Mari Uusitalo valittiin Naistoimittajat ry:n toimesta Vuoden Kellokkaaksi. Projekti loi myös kansainvälistä ammatillista verkostoa muun muassa englantilaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten tyttötyöntekijöiden kanssa.

Projekti järjesti vuosittain kaikille avointa tyttötyökoulutusta. Setlementtinuorten liitto ry:n valtakunnallisilla nuorisotyön koulutuspäivillä nostettiin esille tyttötyötä. Projektin jatkumona syntyi myös terveys- ja seksuaalikasvatusprojekti Helsingin koulujen yläasteikäisille tytöille ja pojille. Projektin päätyttyä tyttötyöntekijät pitävät yhteyttä ja tapaavat toisiaan muun muassa Tyttöjen Talolla kokoontuvissa Tyttötyöringeissä.

Liisa-Maria Nitovuori

Upea minä -projekti päättyi vuonna 2000.
Projektia tuki Raha-automaattiyhdistys.


Tyttöjen Talon yhteystiedot

Tyttöjen Talo
Porthaninkatu 2, Hakaniemi,
00530 Helsinki
Puh. 09-8240 5222
tyttojentalo@saunalahti.fi

www.tyttojentalo.netSetlementtinuorten liitto ry, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki   puh. 09-7701 2200