takaisin pääsivulle  

            

 

 

Info

Toiminta

Projektit

Julkaisut

Toimipaikat

 

>SINUKSI-projekti

>Viipuri-projekti

> Tansania

>Haltsaa-proggis

> Meikäpoika-projekti

> Upea minä

> Valinta-viidakko

> Prosetti - Setlementtien projektitietokanta

  


Haltsaa-proggis

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sivun yläreunaan


> Talousneuvojaksi nuorelle
> Haltsaa-proggiksessa tapahtuu

Ray:n rahoittama hanke alkoi 1.6.2006 ja jatkuu vuoden 2008 loppuun. Tarkoituksena auttaa talousvaikeuksiin ajautuneita nuoria. Pyritään löytämään nuoret, jotka jäävät kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan ulkopuolelle.

Toiminnan ajatus
- Toiminnalla tarjotaan tukea talousvaikeuksiin
ajautuneille nuorille.

- Luodaan uudelleen nuoren suhdetta rahankäyttöön, ja tätä kautta pyritään parempaan elämänhallintaan.

- Nuorten tietoisuuden lisääminen maksujärjestelyjen vaihtoehdoista ja seuraamuksista


Kohderyhmä
Kunnallisen velkaneuvonnan ulkopuolelle jäävät velkaantuneet tai riskiryhmässä oleva nuoret sekä alle 25v. nuoret aikuiset 

Toteutus
- Koulutetaan vertaistalousneuvojia nuorille

- Organisoidaan malli, jonka avulla vapaaehtoiset talousneuvojat toimivat avuntarpeessa olevien nuorien kanssa

- Lisätään nuorten tietoisuutta taloudenriskeihin liittyvissä asioissa

- Opetellaan työkaluja rahankäytön hallintaan

- Yllättävistä talouden muutoksista selviytyminen

- Koulutetaan nuorisotyön ja muiden toimialojen työntekijöitä

Neuvontaa ja ohjausta                       
- Yksilölliset tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä nuoren ja vertaistalousneuvojan kanssa

- Vertaistalousneuvoja tukee ja kertoo vaihtoehdoista, joilla voidaan ratkaista rahankäyttöön liittyviä asioita

- Nuoria opastetaan tarvittaessa kunnallisten auttamisjärjestelmien piiriin

- Tuetaan nuorta kunnallisen velkajärjestelyn aikana; keskustelemalla tilanteesta, asiakirjojen hankkimisessa, motivoidaan ja annetaan toivoa tulevaisuudesta.


Avun hakeminen
Nuori voi ottaa yhteyttä, kun
-
kokee elävänsä velkakierteessä ja tarvitsevansa henkistä tukea sekä ulkopuolista apua tilanteeseen

- kokevat, etteivät rahat riitä välttämättömään elämiseen.

Yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä kun,
 - kokee nuoren asiakkaansa tilanteen helpottuvan vapaaehtoisen talousneuvojan kautta

-  tarvitsee koulutusta aiheesta

-  haluaa tilata talousohjaamiseen liittyvän kurssin nuorille


Kiinnostaako sinua
ryhtyä nuorelle talousneuvojaksi?

Nuoret ajautuvat yhä enemmän taloudellisiin vaikeuksiin,
esim. muuttaessaan pois kotoa tai hankkiessaan auton
velaksi. Kännykän käyttö ja helposti saatavat luotot sekä
pikalainat suistavat huomaamatta maksuhäiriöihin ja velkakierre
saattaa alkaa. Nuorena opitut asiat jatkuvat helposti koko
elämän ajan, tällöin aikuinen voisi tukea nuoren
taloudenhallintaa.

Koulutamme ja järjestämme yhteistoimintaa kaikille vapaaehtoisille talousneuvojille. Tapaamiset nuoren kanssa ovat 2-3 kertaa kuukaudessa.

Yhteydenotot maanantaisin klo 10–12
Setlementtinuorten liitto, Haltsaa-proggis
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
p. 050 912 9610

 

Lisätietoja projektista:
Setlementtinuorten Liitto ry

Vertaistalousneuvontaa nuorille
projektipäällikkö Nitta Lindroos-Rinne
nitta.lindroos-rinne@setlementtinuoret.fi
p. 050-912 9610

 

 

 


 
Setlementtinuorten liitto ry, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki   puh. 09-7701 2200